Osocze bogatopłytkowe

Jesteśmy pionierem w stosowaniu osocza bogatopłytkowego pozbawionego leukocytów. Terapię z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego LR – PRP stosuje się w fazach chronicznych, zwyrodnieniowych, gdzie wymagane jest działanie samych czynników wzrostu, bez udziału właściwości regulujących i porządkowych leukocytów. Daje to ogromne możliwości w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych pacjenta.

Osocze bogatopłytkowe PRP (ang. platelet rich plasma)

Co to jest osocze bogatopłytkowe?

Jest to preparat krwiopochodny zawierający skoncentrowane płytki krwi, które są zawieszone w niewielkiej objętości osocza, przygotowywany z krwi własnej pacjenta. Osocze bogatopłytkowe jest również określane skrótem PRP (ang. Platelet Rich Plasma).

Jak uzyskujemy osocze bogatopłytkowe?

PRP uzyskujemy z krwi pacjenta. Krew poddawana jest specjalistycznemu wirowaniu, które pozwala rozdzielić poszczególne elementy morfotyczne krwi. Uzyskane osocze bogatopłytkowe zawiera zwiększone stężenie płytkopochodnych czynników wzrostu. Czynniki wzrostu pełnią ważna rolę w procesach naprawy i regeneracji tkanek. 

Rozwój inżynierii tkankowej doprowadził do rozdzielenia osocza bogatopłytkowego na:

 • osocze bogatopłytkowe zawierające duże ilości leukocytów – LR-PRP (ang. leukocyte-rich platelet-rich plasma
 • osocze bogatopłytkowe pozbawione leukocytów – LP-PRP (ang. leukocyte-poor platelet-rich plasma). 

Ich zastosowanie różni się i zależy od etapu rozwoju schorzenia.

Osocze bogatopłytkowe zawierające duże ilości leukocytów stosuje się w fazach zapalnych, pourazowych, gdzie wymagane jest działanie odbudowujące czynników wzrostu, jak i działanie regulacyjne i porządkowe leukocytów.

Osocze bogatopłytkowe pozbawione leukocytów stosuje się w fazach chronicznych, zwyrodnieniowych, gdzie wymagane jest działanie samych czynników wzrostu, bez udziału właściwości regulujących i porządkowych leukocytów.

Jakie dolegliwości leczymy dzięki naturalnym zdolnościom regeneracyjnym osocza bogatopłytkowego?

 • ból okolicy ścięgna Achillesa,
 • ból okolicy barku,
 • ból tylnej części uda w okolicy kolana,
 • bólu okolicy łokcia, tzw. łokieć tenisisty i łokieć golfisty,
 • ból okolicy łopatki,
 • ból przedniej części uda w okolicy kolana,
 • ból okolicy rzepki, tzw. kolano skoczka,
 • ból okolicy pięty, tzw. ostroga piętowa,
 • bóle stawów.

Terapia osoczem bogatopłytkowym jest bezpieczna dla organizmu, ponieważ zastosowany preparat pochodzi z krwi własnej leczonego pacjenta. Nie dochodzi dzięki temu do reakcji alergicznych i nietolerancji.

Schorzenia leczone terapią PRP

Tendinopatie

Tendinopatie to zmiany chorobowe ścięgien, które powodują ból, obrzęk i zaburzenia czynności. Przyczynami występowania tendinopatii mogą być urazy, uszkodzenia spowodowane wykonywaniem powtarzających się czynności obciążających ścięgno a także choroby, uwarunkowania genetyczne, przyjmowanie leków.

W literaturze spotykamy podział tendinopatii na:

 • Tendinitis lub tendonitis (tendinopatie zapalne)
 • Tendinosis (tendinopatie zwyrodnieniowe)

Entezopatie

Entezopatie to zmiany chorobowe miejsc, w których przyczepy ścięgniste mięśni łączą się z kośćmi. Entezopatiami określa się również zmiany w obrębie przyczepów więzadeł do kości. Przyczyny powstawania entezopatii są podobne, jak w tendinopatiach.

Dla uproszczenia posłużymy się podziałem entezopatii na:

 • Enetezopatie zapalne (entesitis)
 • Entezopatie zwyrodnieniowe

W praktyce klinicznej najczęściej spotyka się tendinopatie/entezopatie:

 • ścięgna Achillesa,
 • ścięgna stożka rotatorów,
 • ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego,
 • przyczepu wspólnego prostowników nadgarstka (tzw. łokieć tenisisty),
 • przyczepu wspólnego zginaczy nadgarstka (tzw. łokieć golfisty),
 • ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego (bark pływaka),
 • ścięgna mięśnia czworogłowego,
 • więzadła rzepki (tzw. kolano skoczka),
 • przyczepów bliższych zginaczy krótkich palców (ostroga piętowa),
 • rozcięgna podeszwowego,
 • ścięgna mięśnia półbłoniastego,
 • mięśnia podkolanowego.

Różnice między Tendinosis a Tendinitis

Główną różnicą między tendinozą inaczej zmianami zwyrodnieniowymi ścięgna bez cech zapalenia (tendinosis) a zapaleniem ścięgien (tendinitis) jest czas.

Tendinoza to przewlekły (utrzymujący się lub nawracający) stan spowodowany powtarzającym się urazem lub kontuzją, która nie ma szansy się zagoić.

Natomiast zapalenie ścięgien (tendinitis) jest ostrym (nagłym, krótkotrwałym) stanem, w którym zapalenie jest spowodowane bezpośrednim uszkodzeniem ścięgna.

Zastosowanie terapii osoczem bogatopłytkowym

Tendinopatie i entezopatie w fazie zapalnej

W fazie zapalnej tendinopatii i entezopatii wymagane jest działanie odbudowujące czynników wzrostu, jak i działanie regulacyjne i porządkowe leukocytów.

Dlatego zaleca się stosowanie osocza bogatopłytkowego zawierającego duże ilości leukocytów – LR-PRP (ang. leukocyte-rich platelet-rich plasma) 

Tendinopatie i entezopatie w fazie chronicznej (zwyrodnieniowej)

W fazie chronicznej tendinopatii i entezopatii wymagane jest działanie samych czynników wzrostu, bez udziału właściwości regulujących i porządkowych leukocytów

Dlatego zaleca się stosowanie osocza bogatopłytkowego pozbawionego leukocytów – LP-PRP, które zawiera same płytki krwi będące źródłem czynników wzrostu.

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ