Trening Medyczny w pływaniu

Pływanie jest dyscypliną, która ze względu na wodne środowisko, wymaga specyficznego podejścia w treningu. Ćwiczenia funkcjonalne muszą uwzględniać fakt braku wyraźnych reakcji podłoża oraz wpływ wyporności wody na dystrybucję napięć w ciele zawodnika!

Istotnym aspektem Treningu Medycznego w pływaniu jest centralna stabilizacja mięśniowa. Ponieważ trudność z utrzymaniem linii osi sylwetki oraz skoordynowaniem pracy ramion z pracą nóg może wynikać właśnie z dysfunkcji pracy mięśni brzucha i grzbietu podczas pływania.

Warto również przyjrzeć się dokładnie sylwetce pływaka. Zaburzenie balansu mięśniowego powoduje takie zmiany jak: obniżenie szczytu kifozy piersiowej, spłaszczenie przejścia piersiowo – szyjnego czy wysokie ustawienie ramion. Przyczyną zmienionej postawy ciała sportowca są mocno obciążone rotatory wewnętrzne ramienia, silnie zbudowane mięśnie najszersze grzbietu i klatki piersiowej. Trening Medyczny opiera się na wprowadzeniu ćwiczeń kompensacyjnie wyrównawczych w celu przywrócenia prawidłowego stosunku napięć mięśni antagonistycznych i przeciwdziałania pogłębianiu się zmian w sylwetce.

W Treningu Medycznym skupiamy się również na pracy łopatek, które u pływaków charakteryzują się dużą mobilnością oraz niską zdolnością kontroli ruchu. Wprowadzamy ćwiczenia aktywujące mięśnie stożka rotatorów, mięsień zębaty przedni oraz część wstępującą mięśnia czworobocznego. Uzyskujemy w ten sposób poprawę funkcji całego kompleksu łopatkowo- barkowo- ramiennego.

Trening dla pływaków składa się z ruchów  złożonych, stosowanych w pozycjach poziomych ze stałym elementem stabilizacji. Funkcjonalne podejście do treningu skutkuje poprawą techniki oraz wyników sportowych.