Wady kończyn dolnych

  1. Kolana koślawe

Wada związana ze zmianami na poziomie kilku układów. W ramach fizjoterapii skupiamy się głównie na zmianach mięśniowo – więzadłowych.

Terapia zalecana w CRS Clinic:
– wzmocnienie mięśni: półbłoniastego, półścięgnistego, krawieckiego, głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda oraz więzadła pobocznego piszczelowego
– rozluźnienie mięśni pasma biodrowo-piszczelowego oraz dwugłowego uda
– odciążenie stawów kolanowych
– spadek wagi
– ograniczenie pozycji stojącej (w rozkroku)
– ograniczenie siadu klęcznego (pomiędzy stopami)
– terapia płaskostopia
– korekcja chodu
Jako pomoc w utrwaleniu uzyskanych efektów rehabilitacji wykorzystujemy zaopatrzenie ortopedyczne dobierane indywidualnie, np. obcas Tomasa, wkładki ortopedyczne itp.

2. Wady stóp

  • Płaskostopie

Niski łuk podłużny powstały w wyniku niewydolności układu mięśniowo – więzadłowego. Z początku nie daje dolegliwości bólowych, ale zaniedbane może wiązać się z negatywnymi skutkami. Długo utrzymujące się płaskostopie może prowadzić do zniekształceń, bólu i zaburzenia funkcji stopy.

  • Stopa płasko-koślawa

Złożona wada spowodowana przeciążeniem stopy i niewydolnością układu mięśniowo-więzadłowego. Prócz spłaszczonego wysklepienia można zauważyć skręcenie pięty do zewnątrz. Dziecko z tą wadą będzie zdzierało podeszwy butów po wewnętrznej stronie.

Terapia zalecana w CRS Clinic:

– mobilizacja tyło- i przodostopia, rozciąganie przykurczonej bocznej strony stopy
– korekcja stopy do ustawienia supinacyjnego
– korekcja koślawości przodo- i śródstopia oraz ustawienia kości łódkowatej
– mobilizacja końskiego i koślawego ustawienia kości piętowej
– rozluźnianie i rozciąganie mięśni prostowników stopy, strzałkowych i trójgłowego łydki

  • Stopa końska

Pięta skręcona do wewnątrz, opiera się na krawędzi zewnętrznej o podłoże.

Terapia zalecana w CRS Clinic:

– zwiększenie długości mięśnia piszczelowego przedniego i tylnego
– korekcja supinacyjno – zgięciowego ustawienia stopy
– rozciąganie przyśrodkowego łuku stopy
– mobilizacja stawów stopy

  • Stopa wydrążona

Nadmierne wydrążenie stopy między śródstopiem a piętą oraz skrócenie tego odcinka, tzw. wysokie podbicie.

Terapia zalecana w CRS Clinic:
– zwiększenie długości mięśnia przywodziciela palucha, zginacza krótkiego palucha, zginacza krótkiego palców, czworobocznego podeszwy

Do góry