Skolioza, wada postawy

Skolioza, wada postawy rozpatrywana jest jako trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa. Obejmuje ono:

– skrzywienie w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienie kręgosłupa)
– skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej (lordo- lub kifoskolioza)
– skrzywienie w płaszczyźnie poziomej (rotacja i torsja kręgów)

Skoliozy dzielone są na funkcjonalne, strukturalne oraz  kostno-, nerwo- i mięśniowo pochodne w zależności od przyczyny, jak również idiomatyczne, kiedy przyczyna nie jest znana.

Uwaga!!!
! Większość skolioz wymaga zachowawczego leczenia korekcyjnego i ciągłej obserwacji rozwoju wady.
! Skoliozy NIE ulegające czynnej korekcji nie nadają się do prowadzenia ich w ramach czynnej gimnastyki w szkole.
! Niezwykle ważna jest umiejętności automatycznego utrzymywania prawidłowej postawy
! Skolioza (zazwyczaj) nie boli!!

Terapia zalecana w CRS Clinic:

– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
– zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na tworzenie się nieprawidłowej postawy ciała
– leczenie ułożeniowe: odciążające lub korekcyjne
– terapia wyrabiająca świadomość własnego ciała i rozluźniająca mięśnie
– terapia neurofizjologiczna – polegająca na poprawianiu funkcji związanych ze sterowaniem postawą ciała. Obok działania korekcyjnego dążymy do poprawy czucia postawy lub sterujemy postawą ciała w kierunku postawy prawidłowej. Stosujemy następujące metody: zastępcze sprzężenie zwrotne (feedback), nerwowo-mięśniowe (PNF), Vojty, Brunkow
– terapia aktywnie redresująca – w metodach tych korekcję skrzywienia uzyskujemy poprzez intensywne oddziaływanie na układ mięśniowy. Podejmujemy próby jednoczesnej trójpłaszczyznowej korekcji skrzywienia lub w warunkach odciążenia osiowego dążymy do mobilizacyjnej hiperkorekcji skrzywienia
– terapia oddechowa

Zabiegi fizykoterapeutyczne:
– głęboki masaż – ma on na celu zmniejszenie bolesnych przykurczy mięśniowych, które są nieodłączną częścią obrazu chorobowego u pacjentów z bólem krzyża. ogrzewanie na przemian z ochładzaniem miejsca, w którym występuje ból.
– ogrzewanie – zwiększa ukrwienie tkanek, dzięki czemu uzyskuje się większy dopływ tlenu oraz substancji przyspieszających gojenie
– ochładzanie – działa bezpośrednio przeciwbólowo a ponadto ogranicza stan zapalny i redukuje bolesne skurcze mięśniowe
– terapia ultradźwiękowa – zwiększa ukrwienie i przyspiesza gojenie. Poza tym zmniejsza napięcie mięśniowe, redukuje patologiczną sztywność i w rezultacie działa przeciwbólowo
– elektrostymulacja – rozluźnia mięśnie poprzez działanie prądu o zmiennej częstotliwości.

Skolioza, wada postawy cechuje się tendencją do nasilania w czasie. Bardzo istotne więc jest ich wczesne wykrycie i leczenie. Leczenie skupia się głownie na eliminacji z otoczenia czynników sprzyjających rozwojowi danej wady oraz stosowaniu systematycznych ćwiczeń korygujących i wzmacniających układ mięśniowy. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne.

Uwaga!!!
Problemem utrudniającym walkę z wadami postawy jest niska świadomość rodziców w zakresie profilaktyki i leczenia. W efekcie często leczenie jest odkładane i towarzyszy mu przekonanie o samoistnym ustąpieniu wady. W momencie pojawienia się bólu i nieestetycznego wyglądu często jest już za późno.

Wczesne podjęcie działań profilaktycznych jest skuteczniejsze i tańsze niż późne leczenie!

Do góry