Nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu może być spowodowane dysfunkcją mięśni dna miednicy mniejszej, tzw. mięśni Kegla. Dysfunkcja tych mięśni jest jednym z powikłań porodu. W celu przywrócenia funkcji mięśniom Kegla stosujemy:

 • instruktaż w celu prawidłowej lokalizacji mięśni dna miednicy, naukę ich skurczu oraz rozluźniania
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia w celu poprawy siły, wytrzymałości mięśni prowadzące do automatyzacji
 • elektrostymulację nerwowo-mięśniową (EMS) w celu wymuszenia pracy mięśni poprzez pobudzanie ich do skurczu za pomocą impulsów elektrycznych
 • biofeedback (elektrostymulacja ze sprzężeniem zwrotnym)
 • aplikację mobilną PelviFly w celu umożliwienia ćwiczeń mięśni dna miednicy w domu.

Regularne ćwiczenia mięśni Kegla w CRS Clinic, w ciągu kilku tygodni przynoszą takie efekty jak:

 • poprawa siły mięśniowej
 • poprawa zdolności kontrolowania pęcherza moczowego
 • pozytywny wpływ na jakość współżycia seksualnego

W terapii nietrzymania moczu łączymy:

 • specjalistyczne ćwiczenia,
 • elektrostymulację (bierna praca mięśni pod wpływem impulsów elektrycznych),
 • biofeedback (Pacjentka kontroluje napinanie i rozluźnianie mięśni dzięki obrazowi impulsów widocznemu na ekranie urządzenia)
 • samodzielną pracę w domu z pomocą aplikacji mobilnej PelviFly.

Skuteczność fizjoterapii uroginekologicznej oceniana jest wysoko i zaleca się jej stosowanie jako metodę pierwszą z wyboru. We Francji kobiety w okresie okołoporodowym korzystają z fizjoterapii uroginekologicznej w ramach funduszu zdrowia. Przyczyną braku takich rozwiązań w Polsce jest niedostateczna wiedza na temat możliwości leczenia zachowawczego oraz brak wykwalifikowanej kadry.

W CRS Clinic fizjoterapią dla kobiet (UG) zajmuje się Monika Grzesik – specjalistka fizjoterapii uroginekologicznej.

Zapraszamy!