Artroza stawu skokowego

Przyczyny

Zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego najczęściej rozwijają się w wyniku przebytych urazów skrętnych. Szczególnie narażone są osoby, u których wystąpiły powtarzające się epizody skręcenia kostki – na ich gruncie rozwija się tzw. niestabilność stawu. Niestabilność oznacza, że w stawie (pomiędzy powierzchniami stawowymi) jest za dużo ruchu. Oczywiście są to mikroruchy niezauważalne podczas normalnego poruszania kończyną. Te mikroruchy powodują drażnienie powierzchni stawowych co skutkuje powstawaniem zgrubień warstwy podchrzęstnej. Efektem jest zaburzenie idealnie gładkiej powierzchni stawowej chrząstki co zaburza lub wręcz uniemożliwia wykonanie ruchu w stawie. W sytuacjach ekstremalnych mogą się tworzyć całe “nadbudowy” kostno-chrzęstne blokujące ruch stopy. 

Objawy

  • nawracające obrzęki stawu skokowego (szczególnie po dłuższym chodzeniu czy bieganiu)
  • stopniowe ograniczenie ruchomości stawu
  • deformacja stawu, z czasem utrudniająca nawet dobranie odpowiedniego obuwia
  • ból stawu (po lub w trakcie aktywności)
  • zmiana sposobu poruszania się – efektem zmiany stereotypu chodu mogą być bóle kolana, biodra czy kręgosłupa

Diagnoza 

Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu i badania klinicznego. Dodatkowo wykorzystuje się badanie rentgenowskie (RTG), badanie ultrasonograficzne (USG) oraz badanie rezonansem magnetycznym (MRI).

Ryc. Zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego górnego widoczne w obrazie RTG.

Leczenie

We wczesnym etapie rozwoju zmian zwyrodnieniowych wykorzystywane jest leczenie zachowawcze. Stosuje się różne formy fizjoterapii często w połączeniu z zabiegami mini-inwazyjnymi. Celem fizjoterapii jest usprawnienie ślizgu stawowego i praca nad prawidłowym wzorcem ruchu całej kończyny. Zabiegi mini-inwazyjne mogą mieć na celu ochronę chrząstki stawowej i polepszenie jakości płynu stawowego więcej..

W przypadku zaawansowanych zmian rekomendowane jest leczenie operacyjne. Zabieg chirurgiczny może być przeprowadzany w celu usunięcia narośli chrzęstno-kostnych i naprawy ewentualnych uszkodzeń chrząstki stawowej. W sytuacja ekstremalnych moze być rozważane założenie endoprotezy stawu skokowego. 

Rozległość zabiegu operacyjnego oraz jego typ jest indywidualnie dobierany w toku diagnozowania Pacjenta przez lekarza prowadzącego. 

Specjaliści

ortopeda Michał Bartoszewicz