Złamanie kości śródręcza i palców

Przyczyny

Przyczyną złamań kości śródręcza i palców są urazy bezpośrednie takie jak uderzenie, upadek, przytrzaśnięcie czy przygniecenie dłoni. Najczęściej występującym w tej grupie urazem jest “złamanie bokserskie” czyli złamanie w okolicy głowy V kości śródręcza dotyczące osób uprawiających boks i sporty walki. 

Objawy

  • ból
  • obrzęk
  • zniekształcenie zarysu kości
  • bólowe ograniczenie funkcjonalności dłoni

Diagnoza

Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu i badania klinicznego. Zdjęcie rentgenowskie (RTG) jest potwierdzeniem diagnozy wstępnej. 

Leczenie

W lżejszych, mniej skomplikowanych przypadkach można podjąć próbę leczenia zachowawczego polegającego na stabilizacji kończyny – często znajdują tutaj zastosowanie specjalne szyny lub opatrunki termoplastyczne. 

W przypadkach złamań skomplikowanych,  z odłamami, z przemieszczeniem rekomendowane jest leczenie chirurgiczne. Metodę operacji oraz sposób stabilizacji dobiera lekarz w procesie diagnostyki i planowania leczenia. 

Specjaliści