Obszar Staw barkowy

Dolegliwości związane ze stawem barkowym są bardzo powszechne. Ich najczęstszą przyczyną są przeciążenia, powtarzalne mikro przeciążenia i urazy otaczających go tkanek miękkich, powstające w trakcie codziennych czynności czy aktywności sportowej.

Podłożem bólu stawu barkowego mogą być nasilające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe, choć choroba zwyrodnieniowa barku występuje rzadziej niż choroba innych stawów. Jeśli nastąpi uszkodzenie stawu barkowego, pojawia się ból, stan zapalny oraz uczucie niestabilności stawu, które uniemożliwiają normalne poruszanie kończyną.

Staw barkowy łączy kończynę górną z tułowiem i wykazuje największy zakres ruchów ze wszystkich stawów organizmu. Składa się ze stawu barkowo-obojczykowego, ramienno-łopatkowego, łopatkowo-żebrowy, mostkowo-obojczykowego oraz przestrzeni pod barkowej. Każda z wymienionych struktur może powodować ból całego barku oraz znacznie ograniczać ruchomość kończyny górnej.

Leczenia urazów związanych ze stawem barkowym może być zachowawcze. Odpowiednio prowadzona rehabilitacja wraz z działaniem przeciwzapalnym może przynieść skutek przy niektórych urazach barku oraz przy niewielkim poziomie bólu. W wielu jednak przypadkach, gdy dochodzi do dużego przemieszczenia oraz rozerwania aparatu więzadłowego najlepszym rozwiązaniem jest zabieg operacyjny.

Leczenie schorzeń barku