Specjaliści współpracujący

Dr n. med. Tomasz Jakutowicz – ortopeda

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Asystent w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku.

Większość praktyki zawodowej poświęca chorobom ortopedycznym i urazowym stawu kolanowego u dzieci i dorosłych.

W wybranych przypadkach stosuje technikę artroskopową do leczenia ww. schorzeń (m. in. uszkodzenia łąkotkowe, więzadłowe i uszkodzenia chrząstki stawowej).

W trakcie Studiów Doktoranckich prowadził badania naukowe w zakresie leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej. W 2017 roku obronił pracę doktorską pt. „Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej u królików z wykorzystaniem   przeszczepów chondrocytów auto- i allogenicznych – badania porównawcze” Promotor: dr hab. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP.

Istotnym obszarem zainteresowań i praktyki lekarskiej jest leczenie uszkodzeń urazowych u dzieci i młodzieży (m. in. złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalach: CSK MSW w Warszawie, SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku (poza macierzystą Kliniką również w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii na Oddziale Chirurgii Artroskopowej stawu kolanowego, Klinice Ortopedii CMKP na Oddziale Zapaleń Kości).

Posiada doświadczenie zawodowe w szpitalach za granicą:

w Irlandii (James Connolly Memorial Hospital Dublin), Meksyku (IMSS Clinica 220, Toluca) , Turcji (Akdeniz University Antalya) oraz Anglii (Poole Hospital NHS Foundation Trust).

Propaguje zdrowy styl życia oraz aktywność ruchową. Podkreśla istotny aspekt pracy zespołowej lekarza ortopedy i fizjoterapeuty w powrocie Pacjenta do sprawności.

Uczestniczy w kursach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowm.

Jest autorem publikacji z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Pełna znajomość języka angielskiego, pełne prawo wykonywania zawodu lekarza również w Anglii – fluent in English.

Doktor przyjmuje Pacjentów poza CRS Clinic.