Specjaliści współpracujący

Dr n. med. Mariusz Głowacki – neurochirurg

Specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 1998 r.

W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W 1999 r. rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2005 r. na stanowisku adiunkta. W 2012 r. podjął współpracę z Oddziałem Neurochirurgii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. W latach 2014-2015 pracował na stanowisku zastępcy Ordynatora Kliniki Neurochirurgii CSK MSW w Warszawie odpowiadając za chirurgię kręgosłupa. W latach 2007-2013 konsultował i operował pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa w Szpitalu Praskim w Warszawie.

Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz międzynarodowych AOSpine i NASS (North American Spine Society).

Odbył certyfikowane szkolenia m.in. w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Austrii, Niemczech, Belgii, Grecji oraz we Francji.

W czerwcu 2016 r. uzyskał The European Spine Diploma

Zajmuje się kompleksową chirurgią kręgosłupa, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki operacyjne m.in:

  • zabiegi minimalnie inwazyjne
  • artroplastykę dysków szyjnych i lędźwiowych (ruchome protezy krążków międzykręgowych)
  • dynamiczne stabilizacje

Przeprowadza również kompleksowe leczenie operacyjne w zakresie:

  • nowotworów kanału kręgowego i kręgosłupa
  • urazów kręgosłupa, w tym złamań osteoporotycznych

Ponadto konsultuje i operuje:

  • guzy mózgu (również biopsje stereotaktyczne),
  • guzy podstawy czaszki,
  • choroby naczyniowe (tętniaki, naczyniaki),
  • prowadzi diagnostykę i leczenie operacyjne wodogłowia normotensyjnego.

Zajmuje się również chirurgicznym leczeniem bólu, w tym także implantuje stymulatory rdzenia kręgowego. Ma za sobą kilka tysięcy operacji neurochirurgicznych.

Obecnie głównym kierunkiem jego zainteresowań naukowych są badania nad  możliwościami regeneracji krążków międzykręgowych z zastosowaniem terapii komórkowej. Na prowadzenie tych badań uzyskał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Doktor przyjmuje Pacjentów poza CRS Clinic.

Umów się na wizytę do dr. n. med Mariusza Głowackiego