Łąkotka w kolanie / łękotka w kolanie

Kontuzja kolana

Łąkotka w kolanie / łękotka w kolanie

 

Łąkotka w kolanie anatomia

Łąkotki (zwane też czasem łękotkami) są strukturami włóknisto-chrzęstnymi stawu kolanowego. Stanowią swoiste „poduszki” niezbędne do przenoszenia obciążeń oraz absorpcji wstrząsów. Dzięki nim staw jest zwarty i stabilny. Brak łąkotki doprowadza do niestabilności oraz może przyczynić się do wcześniejszych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.

Łąkotka objawy

Uszkodzenie łąkotki kolana występuje zazwyczaj w wyniku nagłego prostowania lub przeprostu kolana podczas aktywności sportowej. Łąkotka przyśrodkowa uszkadzana jest pięć razy częściej niż łąkotka boczna. U osób starszych, których łąkotki mają osłabioną strukturę do uszkodzenia może dojść nawet w czasie czynności dnia codziennego.

Pacjent po przebytym urazie łąkotki skarży się na:

– ból po stronie bocznej lub przyśrodkowej kolana na wysokości szpary stawowej nasilający się w czasie wysiłku lub bezpośrednio po nim,

– ograniczenie zakresu ruchomości kolana, brak pełnego wyprostu lub zgięcia,

– „zablokowanie” ruchu kolana,

– „spuchnięcie” kolana,

– trzaskanie, przeskakiwania w kolanie,

– uczucie niestabilności, „uciekania” kolana,

Łąkotka leczenie

Fizjoterapeuta lub lekarz ortopeda, który stwierdzi w/w objawy podczas badania fizykalnego, wykonuje u Pacjenta „testy łąkotkowe” w celu potwierdzenia diagnozy. W przypadku wątpliwości można wykonać badania obrazowe takie jak USG czy MRI. Badania obrazowe precyzują rozpoznanie określając typ uszkodzenia łękotki. W zależności od ich wyniku Pacjent może zostać zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego lub rehabilitacji.

Rehabilitacji (fizjoterapii) powinni zostać poddani Pacjenci:

– nie zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego,

– po przebytym zabiegu operacyjnym kolana tj.:

  • częściowym lub całkowitym usunięciu łąkotki (częściowa resekcja, całkowita meniscektomia)
  • szyciu
  • przeszczepie i rekonstrukcji łakotki

Po zabiegu chirurgicznym kolana konieczna jest odpowiednia rehabilitacja w celu odzyskania pełnego zakresu ruchomości, siły mięśniowej oraz stabilności stawu kolanowego. Pacjent nie powinien wracać do aktywności/sportu, zanim nie zostanie zakończony pełen proces rehabilitacji. W przeciwnym razie biomechanika stawu pozostanie zaburzona co grozi powikłaniami.

Po częściowym usunięciu łąkotki powrót do aktywności/ sportu możliwy jest już po około 2-4 tygodniach rehabilitacji. Jeśli łąkotka została zszyta, ze względu na proces gojenia czas ten wydłuża się do około 8 tygodni.

Poniżej wizualizacja 3D umiejscowienia łąkotek kolanowych

Zobacz więcej w naszej Bazie Wiedzy np o rzepce kolanowej.