Fizjoterapia po iniekcjach regeneracyjnych

rehabilitacja Warszawa

Fizjoterapia po iniekcjach regeneracyjnych:

  • Osocza bogato- płytkowego
  • Mezenchymalnych Komórek Macierzystych

W przypadku obu iniekcji proces rehabilitacji potrzebny jest dla uzyskania optymalnego rezultatu terapeutycznego.

Powinien on rozpocząć się około 2 tygodni po zabiegu a dokładny moment startu usprawniania określony zostaje przez lekarza wykonującego zabieg i zależy od leczonej okolicy oraz rodzaju uszkodzenia tkanki.

Fizjoterapia po iniekcjach regeneracyjnych spełnia cztery ważne funkcje:     

      1. Redukuje ból

Szczególnie w pierwszym etapie po zabiegu, jeśli występuje podrażnienie leczonej okolicy, fizjoterapeuta może wykorzystać szereg metod i technik zmniejszających objawy bólowe bez zaburzania procesów regeneracyjnych zapoczątkowanych poprzez iniekcję.

      2. Wspomaga gojenie

Specyficzne ćwiczenia poprzez  mechaniczną stymulację regenerującej się tkanki optymalizują jej przebudowę tak, aby była zdolna do jak najlepszego przenoszenia obciążeń.

      3. Eliminuje deficyty funkcjonalne

Stany bólowe niosą za sobą zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego: powstają ograniczenia ruchomości stawów, osłabieniu ulega siła mięśniowa, zmieniają się wzorce ruchowe. Fizjoterapia ma za zadanie wycofać te zmiany, aby funkcjonowanie leczonej okolicy było jak najbardziej komfortowe i efektywne.

     4. Oddziałuje na pierwotną przyczynę problemu

 Fizjoterapeuta poprzez dokładny wywiad i badanie funkcjonalne może wspólnie z pacjentem odnaleźć patomechanizm, który doprowadził do aktualnie leczonego problemu i poprzez odpowiednią pracę wycofać go, tym samym zmniejszając ryzyko nawrotu problemu.

Fizjoterapia to proces bardzo indywidualny, dopasowany do zabiegu jaki przeszedł pacjent, jego stanu oraz oczekiwań. W czasie terapii, fizjoterapeuta wykorzystuje różnorodne metody pracy z zakresu terapii manualnej, treningu medycznego i fizykoterapii.